Sponsor uitgelicht: Weed Free Service Nederland B.V.

Onkruid is overal. En dus komen de ruim dertig medewerkers van Weed Free Service B.V uit Kollum overal. Zelfs in de tuinen van Queen Elizabeth in Londen.

Vier jaar geleden verkocht Harry Kloosterman zijn bedrijf Cyprès Tuinen aan een medewerker. Stilzitten? Niet zijn ding en dus begon hij een nieuw bedrijf. In exotenbestrijding (planten als reuzenberenklauw en Japanse duizendknoop noemen we exoten omdat ze van oudsher niet in Nederland voorkomen). Niet met gif, maar 100% milieuvriendelijk omdat het klimaat verandert en de bijen uitsterven. ‘En om de bern en de bernsbern’, vult Harry aan. Er was nog weinig op het gebied van milieuvriendelijke onkruidbestrijding, maar daardoor liet Harry zich niet tegenhouden. Hij ontwierp en bouwde zelf de allereerste opbouw voor heetwatertechniek. Vakgenoten hebben hem misschien even raar aangekeken, maar dat veranderde toen zijn methode supersuccesvol bleek. De aanvragen kwamen uit Frankrijk, Duitsland, België en ook de tuinmannen van de Royal Garden uit Engeland belden Harry. Hij zette zijn machines op transport, vloog er zelf achteraan en deelde zijn expertise.

Stilzitten doet Harry nog steeds niet graag. ‘Ik wol op eigen kracht trochpioniere.’ En dus ontwikkelde hij nieuwe methodes en werkte de heetwatertechniek verder uit. Het kon namelijk nóg efficiënter en nóg groener. Nu halen grote vrachtwagens tot 24.000 liter koelwater op bij biocentrales. Dat water is 100 graden en wordt daar niet meer gebruikt. De vrachtwagens van Weed Free Service B.V. zijn voorzien van verwarmingselementen en houden het zo op temperatuur. Ook daarmee is Weed Free Service B.V. weer de eerste. De telefoon staat alweer roodgloeiend.

Weed Free Service B.V. mag dan een internationaal opererend bedrijf zijn, het is gewoon gevestigd in Kollum. En omdat de lokale gemeenschap Harry aan het hart gaat, sponsort zijn bedrijf het Kollumer Oproer. ‘Dêr hoechde ik net lang oer nei te tinken. It is superunyk en der binne sa’n soad frijwilligers dy’t bulten wurk fersette. It giet my der net om dat ús namme neamd wurdt, mar gewoan dat dit moaie projekt ék goed draait.’