Salomon – het Kollumer Oproer- gaat over een stuk vergeten Friese geschiedenis; het zogenaamde ‘Kollumer Oproer’ van 1797. De gebeurtenissen vonden plaats tijdens de Franse overheersing, nadat de Oranjes waren verjaagd

Steun de “Stichting Kollumer Oproer” als sponsor voor het filmisch historisch muziektheater spektakel ‘Salomon Het Kollumer Oproer’.

Als dank hiervoor zullen onze sponsoren als eregasten worden behandeld.

Enorme opkomst vrijwilligersavond Salomon – Het Kollumer Oproer

Vijf vragen aan Piter Wilkens

Informatie-avond Salomon-Het Kollumer Oproer voor alle amateurs en vrijwilligers