Herdenking Jan Binnes in Aldwâld

ALDWALD – In de aanloop naar Salomon – Het Kollumer Oproer willen we (nieuw) licht schijnen op de bijzondere geschiedenis, waarop de voorstelling gebaseerd is. Als eerste vragen we op een opvallende manier aandacht voor het verhaal van één van de leiders van het Kollumer Oproer; Jan Binnes uit Aldwâld.

Herdenking Jan Binnes in Aldwâld
Op 18 februari aanstaande is het 222 jaar geleden dat Jan Binnes uit Aldwâld, kort na het zgn. ‘Kollumer Oproer’, zonder proces werd onthoofd. Jan Binnes en Salomon Levy waren de leiders van de opstand van Oranjegezinden tegen de Franse overheersing.

In de aanloop naar de voorstelling Salomon – Het Kollumer Oproer willen we daarom Jan Binnes herdenken in zijn geboorteplaats Aldwâld. In de voorstelling speelt Piter Wilkens de rol van Jan Binnes. Piter werkt mee aan de herdenking.

Programma

Zaterdagmiddag 16 februari, dorp Aldwâld
Op zaterdagmiddag, start 15.30 uur, zal een oproer met een boerenkar met paarden door Aldwâld trekken, met grote trom en dorpsomroeper.

Zondagmiddag 17 februari, MFC Hústerwâld
15.30 uur: het Jan Binnes verhaal verteld, door historicus Oebele Vries. Met nieuwe details over leven en dood van Jan Binnes.

16.00 uur: optreden van Piter Wilkens, met als thema “onrecht, leed en overwinning”

Maandag 18 februari, dorp Aldwâld
Friese vlaggen gaan uit op de Jan Binneswei in Aldwâld, om held Jan Binnes te herdenken. Hij liet zijn leven voor de Oranjes en tegen de Franse overheersers. Mede dankzij hem zijn de oranjes hier nu, en daarom willen de dorpsbewoners hem eren door de Friese vlag uit te hangen.

Het programma is bedacht en opgezet samen met Doarpsbelang Aldwâld.